آبگرمکن‌های مخزن دار نوبل بوتان

 آبگرمکن‌های مخزن دار نوبل بوتان برای مشتریان مناطق دارای فشار خیلی کم شبکه آب رسانی و سختی آب بالا، گزینه مناسبی می‌باشند.