آبگرمکن دیواری
رفع عیب های رایج در آبگرمکن دیواری

آبگرمکن دیواری، از جمله لوازم ضروری و پرکاربرد در هر خانه‌ای است که آسایش و گرمای حمام و آشپزخانه را در فصول سرد سال تضمین می‌کند. اما مانند هر وسیله دیگری، ممکن است گاه به گاه دچار مشکلاتی شده و نیاز به عیب یابی و تعمیر داشته باشد.

این مقاله به عنوان راهنمای جامع، به شما در رفع عیب های رایج در آبگرمکن دیواری کمک می‌کند تا بدون نیاز به تعمیرکار، به سرعت مشکل را حل کرده و از گرمای دلچسب آب در خانه خود لذت ببرید.

معرفی عیب های رایج

عدم جرقه زنی و روشن نشدن شمعک

علل عدم جرقه زنی

 • خرابی الکترود جرقه زن: فرسودگی، رسوب گرفتگی یا تنظیم نامناسب فاصله الکترود با مشعل در آبگرمکن دیواری می‌تواند از علل عدم جرقه زنی باشد.
 • قطعی یا نقص در سیم کشی: اتصالی، شل شدن یا پارگی سیم ها می‌تواند جرقه زنی را مختل کند.
 • خرابی فندک پیزو الکتریک: در برخی مدل‌ها، خرابی فندک مانع از ایجاد جرقه می‌شود.
 • مشکل در شیر برقی: نقص در عملکرد شیر برقی، گاز را به شمعک نمی‌رساند و جرقه زنی بی‌فایده خواهد بود.

آبگرمکن دیواری

علل روشن نشدن شمعک

 • مسدود شدن مسیر گاز: رسوب گرفتگی لوله رابط شمعک یا نقص در شیر گاز می‌تواند مانع از رسیدن گاز به شمعک شود.
 • خرابی ترموکوپل: نقص در ترموکوپل، جرقه را به شعله منتقل نمی‌کند و شمعک روشن نمی‌شود.
 • کمبود فشار آب: در برخی مدل‌ها، کمبود فشار آب مانع از فعال شدن شمعک می‌شود.
 • نقص در سیستم تهویه: انسداد دودکش یا نقص در تهویه مناسب می‌تواند باعث خاموش شدن شمعک بعد از روشن شدن شود.

راه حل های رفع مشکل

 • بررسی و تنظیم الکترود جرقه زن: فاصله الکترود را با مشعل تنظیم کنید، رسوبات را تمیز کنید و در صورت نیاز الکترود آبگمکن دیواری را تعویض کنید.
 • بررسی سیم کشی: اتصالات، سیم ها و کابل ها را به دقت بررسی کنید و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • تست و تعویض فندک پیزو الکتریک: در صورت خرابی فندک، آن را با یک نمونه مشابه تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر شیر برقی: عملکرد صحیح شیر برقی را بررسی و در صورت نقص، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • باز کردن مسیر گاز: لوله رابط شمعک را از نظر رسوب بررسی و تمیز کنید و شیر گاز را باز کنید.
 • تست و تعویض ترموکوپل: عملکرد ترموکوپل را بررسی و در صورت نقص، آن را تعویض کنید.
 • بررسی فشار آب: از normal بودن فشار آب ورودی به آبگرمکن اطمینان حاصل کنید.
 • بررسی و رفع نقص سیستم تهویه: دودکش و مسیر تهویه را از نظر انسداد بررسی و مشکل را رفع کنید.

خاموش شدن ناگهانی آبگرمکن

علل خاموش شدن ناگهانی

 • نقص در سیستم جرقه زنی و شمعک: خرابی الکترود، فندک، سیم کشی یا نقص در ترموکوپل می‌تواند باعث خاموش شدن شمعک و به دنبال آن، خاموش شدن آبگرمکن شود.
 • مشکل در سیستم احتراق: کمبود یا نقص در رسیدن گاز، نقص در شیر برقی یا رسوب گرفتگی لوله های مشعل می‌تواند احتراق را مختل و آبگرمکن را خاموش کند.
 • نقص در سیستم تهویه: انسداد دودکش یا نقص در تهویه مناسب می‌تواند باعث نقص در احتراق و خاموش شدن آبگرمکن شود.
 • خرابی ترموستات: نقص در ترموستات می‌تواند باعث عدم تنظیم دمای آب و خاموش شدن ناگهانی آبگرمکن دیواری شود.
 • مشکل در سیستم های ایمنی: نقص در سنسور دودکش، پرشر سوئیچ یا سنسور های ایمنی دیگر می‌تواند به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، آبگرمکن را خاموش کند.

راه حل های رفع مشکل

 • بررسی و رفع نقص در سیستم جرقه زنی و شمعک: الکترود، فندک، سیم کشی و ترموکوپل را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • بررسی و رفع نقص در سیستم احتراق: مسیر گاز، شیر برقی و لوله های مشعل را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • بررسی و رفع نقص در سیستم تهویه: دودکش و مسیر تهویه را از نظر انسداد بررسی و مشکل را رفع کنید.
 • تنظیم یا تعویض ترموستات: در صورت نقص ترموستات، آن را تنظیم یا تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر سیستم های ایمنی: سنسور دودکش، پرشر سوئیچ و سنسور های ایمنی دیگر را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

گرم نشدن آب یا گرم شدن بیش از حد

علل گرم نشدن آب

 • رسوب گرفتگی مبدل حرارتی: رسوبات موجود در آب می‌توانند در مبدل حرارتی رسوب کرده و مانع از انتقال گرمای شعله به آب شوند.
 • کمبود شعله: نقص در سیستم احتراق، کمبود گاز یا نقص در شیر برقی می‌تواند باعث کم شدن شعله و گرم نشدن آب شود.
 • نقص در سیستم ترموستات: این نقص می‌تواند باعث عدم تنظیم دمای آب و گرم نشدن آن شود.
 • خرابی شیر مخلوط کن: خرابی در شیر مخلوط کن می‌تواند باعث عدم اختلاط مناسب آب سرد و گرم و گرم نشدن آب خروجی شود.

علل گرم شدن بیش از حد آب

 • خرابی ترموستات: این نقص می‌تواند باعث عدم تنظیم دمای آب و گرم شدن بیش از حد آن شود.
 • رسوب گرفتگی سنسور دما: رسوبات موجود در آب می‌توانند سنسور دما را رسوب گرفته و باعث عدم تشخیص صحیح دمای آب و گرم شدن بیش از حد آن شوند.
 • خرابی شیر مخلوط کن: خرابی شیر مخلوط کن می‌تواند باعث عدم اختلاط مناسب آب سرد و گرم و گرم شدن بیش از حد آب خروجی شود.
 • مشکل در سیستم های ایمنی: نقص در سنسور دودکش یا پرشر سوئیچ می‌تواند به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، آب را بیش از حد گرم کند.

راه حل های رفع مشکل

 • رسوب زدایی مبدل حرارتی: مبدل حرارتی را با مواد شوینده مناسب رسوب زدایی کنید.
 • بررسی و رفع نقص در سیستم احتراق: مسیر گاز، شیر برقی و شعله را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • تنظیم یا تعویض ترموستات: در صورت نقص ترموستات، آن را تنظیم یا تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر شیر مخلوط کن: شیر مخلوط کن را بررسی و در صورت نقص، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • تنظیم یا تعویض ترموستات: در صورت نقص ترموستات، آن را تنظیم یا تعویض کنید.
 • رسوب زدایی سنسور دما: سنسور دما را از رسوبات پاک کنید.
 • بررسی و تعمیر سیستم های ایمنی: سنسور دودکش و پرشر سوئیچ را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

نشتی آب از آبگرمکن

علل نشتی آب

 • ترک خوردگی یا سوراخ شدن مخزن: فرسودگی، خوردگی یا ضربه می‌تواند باعث ترک خوردگی یا سوراخ شدن مخزن و نشتی آب شود.
 • نقص در شیر تخلیه: خرابی واشر، اورینگ یا نقص در شیر تخلیه می‌تواند باعث نشتی آب از آن شود.
 • نشت از لوله های ورودی و خروجی: شل شدن اتصالات، پوسیدگی لوله ها یا نقص در شیرهای قطع و وصل می‌تواند باعث نشتی آب از لوله ها شود.
 • نشت از مبدل حرارتی: ترک خوردگی یا فرسودگی مبدل حرارتی می‌تواند باعث نشتی آب از آن شود.
 • نقص در سیستم های ایمنی: نقص در شیر اطمینان یا سنسور نشتی می‌تواند باعث عدم تخلیه مناسب آب اضافی و نشتی آب از آبگرمکن دیواری شود.

راه حل های رفع مشکل

 • تعویض مخزن: در صورت ترک خوردگی یا سوراخ شدن مخزن، باید آن را با یک مخزن جدید تعویض کنید.
 • تعمیر یا تعویض شیر تخلیه: واشر، اورینگ یا شیر تخلیه را در صورت نقص تعمیر یا تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر لوله ها: اتصالات شل را سفت کنید، لوله های پوسیده را تعویض کنید و شیرهای قطع و وصل را در صورت نقص تعمیر یا تعویض کنید.
 • تعویض مبدل حرارتی: در صورت ترک خوردگی یا فرسودگی مبدل حرارتی، آن را با یک مبدل جدید تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر سیستم های ایمنی: شیر اطمینان و سنسور نشتی را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

نوسانات دمای آب

علل نوسانات دمای آب

 • خرابی ترموستات: نقص در ترموستات می‌تواند باعث عدم تنظیم دمای آب و نوسانات آن شود.
 • رسوب گرفتگی سنسور دما: رسوبات موجود در آب می‌توانند سنسور دما را رسوب گرفته و باعث عدم تشخیص صحیح دمای آب و نوسانات آن شوند.
 • نقص در شیر مخلوط کن: خرابی در شیر مخلوط کن می‌تواند باعث عدم اختلاط مناسب آب سرد و گرم و نوسانات دمای آب خروجی شود.
 • مشکل در سیستم های ایمنی: نقص در سنسور دودکش یا پرشر سوئیچ می‌تواند به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی، دمای آب را به طور ناگهانی تغییر دهد.
 • افت فشار آب: کمبود فشار آب ورودی به آبگرمکن می‌تواند باعث نوسانات دمای آب شود.
 • مشکل در سیستم احتراق: نقص در سیستم احتراق، کمبود گاز یا نقص در شیر برقی می‌تواند باعث کم شدن شعله و نوسانات دمای آب شود.

راه حل های رفع مشکل

 • تنظیم یا تعویض ترموستات: در صورت نقص ترموستات، آن را تنظیم یا تعویض کنید.
 • رسوب زدایی سنسور دما: سنسور دما را از رسوبات پاک کنید.
 • بررسی و تعمیر شیر مخلوط کن: شیر مخلوط کن را بررسی و در صورت نقص، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • بررسی و تعمیر سیستم های ایمنی: سنسور دودکش و پرشر سوئیچ را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • بررسی و افزایش فشار آب: مشکل افت فشار آب را بررسی و رفع کنید.
 • بررسی و رفع نقص در سیستم احتراق: مسیر گاز، شیر برقی و شعله را بررسی و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

نکات ایمنی در حین عیب یابی و تعمیر

قبل از شروع کار:

 • مطالعه و آشنایی با دستورالعمل های ایمنی: پیش از هرگونه اقدام، دفترچه راهنمای آبگرمکن خود را به دقت مطالعه کنید و با دستورالعمل های ایمنی مربوط به عیب یابی و تعمیر آن آشنا شوید.
 • قطع کردن شیر گاز و آب: قبل از شروع هرگونه کار، حتماً شیر گاز و شیر آب ورودی به آبگرمکن را قطع کنید.
 • تهویه مناسب: فضای محل کار را به طور مناسب تهویه کنید تا از تجمع گازهای مضر و خطرناک جلوگیری شود.
 • استفاده از تجهیزات مناسب: از ابزار و تجهیزات مناسب و سالم برای عیب یابی و تعمیر استفاده کنید.
 • استفاده از لباس و تجهیزات محافظ: از لباس کار ضخیم، دستکش، عینک و ماسک مناسب برای محافظت از خود در برابر خطرات احتمالی مانند برق گرفتگی، سوختگی و جراحت استفاده کنید.

در حین کار:

 • دقت و احتیاط: در حین عیب یابی و تعمیر، دقت و احتیاط را به کار ببرید و از عجله و شتابزدگی خودداری کنید.
 • عدم دستکاری قطعات ناآشنا: از دستکاری قطعاتی که با آنها آشنایی ندارید، خودداری کنید.
 • بررسی اتصالات: اتصالات لوله ها، سیم ها و کابل ها را به دقت بررسی کنید و در صورت نقص، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.
 • آزمایش نشت گاز: پس از تعمیرات، با استفاده از محلول آب و صابون، اتصالات را از نظر نشت گاز بررسی کنید.
 • روشن کردن تدریجی: پس از اتمام تعمیرات، آبگرمکن را به تدریج روشن کنید و عملکرد آن را به دقت بررسی کنید.

در صورت بروز مشکل:

 • حفظ آرامش: در صورت بروز مشکل، خونسردی خود را حفظ کنید و از اقدامات عجولانه و خطرناک خودداری کنید.
 • مراجعه به متخصص: در صورت عدم آشنایی با مشکل و یا عدم توانایی در رفع آن، از یک تکنسین مجرب و متخصص کمک بگیرید.

نکات ایمنی کلی:

 • استفاده از افراد متخصص: برای تعمیرات پیچیده و تخصصی، از یک تکنسین مجرب و دارای گواهینامه معتبر کمک بگیرید.
 • استفاده از قطعات یدکی اصل: از قطعات یدکی اصل و با کیفیت برای تعمیرات استفاده کنید.
 • عدم استفاده از آبگرمکن در صورت نقص: در صورت نقص در سیستم های ایمنی، از آبگرمکن استفاده نکنید تا مشکل رفع شود.
 • سرویس دوره ای: برای حفظ عملکرد صحیح و جلوگیری از بروز مشکلات، آبگرمکن را به طور دوره ای توسط یک تکنسین مجرب سرویس کنید.

اقدامات پیشگیرانه برای افزایش طول عمر آبگرمکن

سرویس دوره ای:

آبگرمکن دیواری را به طور دوره ای (حداقل سالی یک بار) توسط یک تکنسین مجرب سرویس کنید.

در سرویس دوره ای، تکنسین موارد زیر را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض می کند:

 • رسوب گرفتگی مبدل حرارتی
 • نقص در سیستم جرقه زنی و شمعک
 • نقص در سیستم احتراق
 • نقص در سیستم های ایمنی
 • بررسی و تنظیم ترموستات
 • بررسی و تنظیم شیر مخلوط کن
 • بررسی و تنظیم شیر تخلیه
 • بررسی و تعویض فیلترها
 • بررسی و تعمیر لوله ها و اتصالات

رسوب زدایی:

 • رسوبات موجود در آب می تواند به مرور زمان به مبدل حرارتی و سایر قطعات آبگرمکن آسیب برساند.
 • برای جلوگیری از رسوب گرفتگی، به طور دوره ای (حداقل هر دو سال یک بار) مبدل حرارتی و سایر قطعات آبگرمکن را رسوب زدایی کنید.
 • برای رسوب زدایی می توانید از مواد شوینده مناسب و یا از یک تکنسین مجرب کمک بگیرید.

تنظیم دمای مناسب:

 • دمای آبگرمکن را بیش از حد بالا تنظیم نکنید. دمای مناسب برای آبگرمکن حدود 55 تا 60 درجه سانتیگراد است.
 • تنظیم دمای مناسب علاوه بر افزایش طول عمر آبگرمکن، از هدر رفتن انرژی و سوختگی نیز جلوگیری می کند.

کنترل فشار آب:

 • فشار آب ورودی به آبگرمکن را کنترل کنید. فشار آب بیش از حد بالا می تواند به لوله ها و اتصالات آبگرمکن آسیب برساند.
 • در صورت بالا بودن فشار آب، از یک شیر فشارشکن استفاده کنید.

محافظت از آبگرمکن:

 • از آبگرمکن در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید محافظت کنید.
 • برای جلوگیری از یخ زدگی، در فصل های سرد سال، آبگرمکن را در مکان گرم و عایق بندی شده قرار دهید.
 • برای جلوگیری از آسیب دیدن در اثر نور خورشید، از سایبان یا پوشش مناسب برای آبگرمکن استفاده کنید.

استفاده از مواد شوینده مناسب:

 • برای تمیز کردن آبگرمکن از مواد شوینده ملایم و غیر اسیدی استفاده کنید.
 • از استفاده از مواد شوینده قوی و اسیدی که می تواند به قطعات آبگرمکن آسیب برساند، خودداری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی عیب یابی و رفع مشکلات رایج در آبگرمکن دیواری پرداختیم. با مطالعه این مقاله و به کارگیری راه حل های ارائه شده، می توانید بسیاری از مشکلات رایج آبگرمکن خود را حل کرده و از گرمای مطبوع و آسایش آن در منزل خود لذت ببرید.